Skup pustych tonerów i tuszy, nowosci ze swiata

Pojęcie energii jest bardzo znaczne. Mówiąc o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w połączeniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, albo energię mechaniczną konieczną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Niezależnie z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przenoszenia energii oraz jej transformacji. Przekazywanie energii jest zjawiskiem polegającym na przekazywaniu dowolnej jej części z pewnego miejsca w inne. Występuje wiele źródeł, z jakich da się otrzymać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po jakimś czasie te źródła, z których dotychczas czerpaliśmy energię wyczerpią się. W związku z tym coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej źródeł. Wydaje się, że w przyszłości stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w specjalnie do tego celu dostosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka urozmaiceniem krajobrazu. Wiatraki poruszane siłą wiatru nie są nowym wymysłem. Wcześniej Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wraz z upływem czasu ludzie wynajdywali nowe sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak zaprojektowanym mechanizmem przekładek, aby mogły unosić worki wypełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia terenów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich działania od warunków atmosferyczych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe. Mimo to w wielu krajach wciąż funkcjonują młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach karierę robią, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z niejednokrotnie niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Typowy silnik napędzany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego montuje się około dwudziestu, właściwie wyprofilowanych stalowych łopatek. Korzyścią energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się dwutlenku węglą. Również energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są poruszane wodą płynącą z rzek. Prototypy zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dociera co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odnalezionych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. około 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby można było z niej skorzystać dodatkowo w nocy, można magazynować energią słoneczną w akumulatorach. Warto dodać, że część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc instalować baterie słoneczne nawet w regionach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi, dlatego można zakładać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy dowiercić się na głębokość na której zalegają gorące wody, a następnie blisko pierwszego odwiertu wykonać kolejny, poprzez który da się czerpać wodę geotermalną. Uzyskana dzięki tej metodzie energia może być zużyta np. do ogrzewania mieszkań. Byłoby wspaniale, jeżeli w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem w dużej mierze ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena potrzebnych do jej wytwarzania instalacji. Niewątpliwie wielką zaletą omówionych wyżej źródeł energii jest to, że są one całkowicie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w niedalekiej przyszłości. www.ekoswiat.eu